Verlengde lockdown

Zeer waarschijnlijk mogen de sportscholen pas per April weer open.

Er zijn leden die ons vertellen dat ze het prima vinden om  Februari en Maart de contributie te blijven betalen,omdat ze beseffen dat het voor TacumaGym ook essentieel is om in ieder geval de vaste lasten door te kunnen blijven betalen en eventueel te blijven investeren in het continu upgraden van het fitnesscentrum.

En er zijn ook leden die betreffende maanden waarin we geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, niet willen of kunnen betalen.

Voor het 1e standpunt hebben we veel waardering.

Voor het 2e standpunt hebben we alle begrip.

Daarom hebben we besloten om de betreffende maanden Februari en Maart gewoon door te gaan met incasseren, waarbij het een ieder lid vrij is om de contributie voor die betreffende maand te storneren,wanneer blijkt dat deze maand de sportschool nog geheel of gedeeltelijk is gesloten.

(Met ''gedeeltelijk'' wordt in dit geval verstaan: TacumaGym is meer dan 7 dagen gesloten,in de betreffende maand.)

Waarbij wel aangetekend moet worden, dat wanneer een lid maand de contributie voor de maand Februari of Maart heeft gestorneerd,ook bij een gedeeltelijke openstelling van de betreffende maand,de gehele maand geen toegang heeft tot het fitnesscentrum.

Ook willen we als blijk van oprechte waardering naar de leden toe die gewoon doorgaan met het betalen van de ( gedeeltelijk ) gesloten maanden Februari en Maart,nog een gebaar maken.
De contributie van betreffende leden zal zowel in 2021 als in 2022 niet worden geindexeerd! ( prijs peil  December 2020 zal dan worden aangehouden ).

Voor alle duidelijkheid, storneren van de contributie betekend absoluut niet hetzelfde als het opzeggen van het lidmaatschap!

Voor het opzeggen van het lidmaatschap dient een lid gebruik te maken van het ''opzeg formulier'' op de website.

Iedereen veel sterkte toegewenst en hopelijk snel tot ziens.
Blijf gezond!
Team TacumaGym

p.s. De komende maanden zijn we weer druk bezig het interieur te herinrichten en nieuwe toestellen te plaatsen.
       Ook zal de website compleet worden vernieuwd en geprofessionaliseerd.
      We houden jullie op de hoogte.